BME | VIK | VET | Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN

Egyetemi oktatás

Az NFCS a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak villamos energetika és nagyfeszültségű technika témaköreihez kapcsolódó tantárgyainak oktatását végzi, melyet demonstrációs, oktatási célból a Nagyfeszültségű Laboratóriumban és KNX laboratóriumban helyet kapó mérésekkel, bemutatókkal egészít ki. A Laboratórium területén zajló mérések szerves részét képezik a villamosmérnöki, környezetmérnöki és gépészmérnöki szakokon zajló oktatásnak és az egyes, Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport által oktatott egyetemi tantárgyak tananyagának.

Önálló Laboratórium, TDK, Szakdolgozat, Diplomatervezés

A Villamos Energetika Tanszék, és ezen belül a Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport igyekszik érdekes, a tanulmányi előmenetel szempontjából hasznos, az ipari szereplők által támogatott, gyakorlati kutatási témákat biztosítani. Az NFCS által végzett kutatási munkába való bekapcsolódásra lehetőség van az önálló laboratóriumi tevékenységet végző, valamint szakdolgozatot, illetőleg diplomatervet író hallgatóknak.